מסמך שהוציאה המועצה לבטחון לאומי שמפריך את הטענות המגוחכות בעניין רכש הצוללות.בעקבות רצף ידיעות שגויות שהופיעו בכלי התקשורת בנושא הצטיידות צה"ל בצוללות ובספינות שטח חשוב להבהיר את העובדות לאשורן.
ספינות
רכש הספינות נעשה בתהליך מקצועי וסדור, ללא שום השפעה חיצונית. במסגרת ההיערכות להגנה על שדות ומתקני הגז החליטה הממשלה על רכישת 4 ספינות שטח. ההחלטה התקבלה בעקבות המלצת מערכת הביטחון, המל"ל ומשרד החוץ. 
בתהליך הבדיקה נבחנו מספר אפשרויות לרכש הספינות לאור הצרכים המבצעיים שהעלו צה"ל ומערכת הביטחון. בסופה של הבחינה המקצועית הוחלט, על בסיס שיקולים מדיניים, מבצעיים, טכנולוגיים ותקציביים, לממש את הרכש בהסכם בין ממשלות ישראל וגרמניה.
ההחלטה נתמכה על-ידי שרי החוץ דאז (ליברמן) והאוצר וגורמי המקצוע במשרדיהם, וכן על-ידי שר הביטחון דאז משה יעלון ובהתאם לעמדת צה"ל. 
במסגרת העסקה הוענק לישראל – מתוקף היחסים המיוחדים בין המדינות – מענק משמעותי מטעם ממשלת גרמניה להפחתת עלות הפרויקט ביחס לכל אופציות הרכישה האחרות.

צוללות
רכש הצוללות מגרמניה נעשה גם הוא בתהליך מקצועי סדור, ללא שום השפעה חיצונית, ובהמלצת כל גורמי המקצוע במשרד הביטחון, צה"ל, והמל"ל, כפי שעולה ממסמכים ומדיונים רבים. 
במסגרת תהליכי בניין הכוח של צה"ל ותכנון רב-שנתי לריענון וחידוש סד"כ הצוללות, הוחלט על רכש של 3 צוללות. בשל שיתוף הפעולה בין ישראל לגרמניה בתחום הצוללות, הנמשך משנות ה-90' לשביעות רצונם המלאה של צה"ל ומערכת הביטחון, הוחלט להמשיך את הרכש מגרמניה.
בשום שלב לא העלו הגורמים המקצועיים אפשרות לרכש צוללות מגורם אחר, וזאת משיקולים מקצועיים, מבצעיים ומדיניים – ובראשם היחסים הקרובים בין ישראל לגרמניה. גם שיקולים כלכליים לאומיים תמכו בהחלטה, שכן ישראל זכתה למענק גבוה מטעם ממשלת גרמניה בשווי של מאות מיליוני אירו.
ראש הממשלה העלה את הבקשה לרכש הצוללות והמענק מגרמניה בפני הקנצלרית, ולאחר מכן נוהלה עבודת מטה בין-משרדית של כל הגורמים המקצועיים הרלבנטיים שהביאה לסיכומים.
תגובות

אולי יעניין אותך גם